Харесайте нашата фейсбук-страница Следете ни в Инстаграм
Ресторант Хаджидрагановите къщи Автентична българска кухня на плоча, жар и пещ, селекция от вина и напитки. Народна музика на живо в центъра на София. За резервации - тел. 0899917837

Условия за плащане

Условия за плащане с кредитна карта

Условия за плащане с кредитна карта

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.kashtite.com

Ако използвате уеб сайта www.kashtite.com се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Мирадор ЕООД предоставя възможност за плащане с кредитна или дебитна карта в интернет www.kashtite.com., наричан по-долу за краткост САЙТ. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.kashtite.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от САЙТА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.kashtite.com или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия и се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.kashtite.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Правила за използване на сайта

Мирадор ЕООД, като собственик на САЙТА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от САЙТА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в САЙТА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от САЙТА е валидна за Република България.

Права и отговорности на страните
Продуктите и услугите в САЙТА са ограничени само до посочените условия. Мирадор ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността
САЙТА, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на САЙТА. В случай , че в следствие на използването на САЙТА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

С цел закупуването на продукти или услуги от САЙТА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. САЙТА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Хипер-връзките от САЙТА към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, САЙТА не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени на стоки и услуги
САЙТА има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на потвърждение на резервацията чрез кореспонденция по имейл на адреси на ресторанта kashtite@gmail.com или info@kashtite.com. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то САЙТА има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

САЙТА може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП www.kashtite.com Ви предоставя следната информация:

1. Мирадор ЕООД , гр. София 1202 ул. Козлодуй 75

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на списъка с продукти http://www.kashtite.com/bg/меню.

3. Цената на продуктите е изписана на страницата за представяне на списъка с продукти http://www.kashtite.com/bg/меню.

4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.


УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

Заявител: Лице, което използва САЙТА за заплащане на резервация, попълва данните и инициира плащането, като извършва това от свое име или от името на юридическо или физическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Мирадор ЕООД , стопанисващо ресторант Хаджидрагановите къщи и собственик на Хаджидрагановите изби.

Преди да направи плащане чрез страницата на сайта на Получателя Заявителят трябва да получи потвърждение по имейл за направена резервация и да получи на посочения от него имейл за връзка линк към страницата на сайта на www.kashtite.com , където да осъществи транзакцията.
За да направи плащане, Заявителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места в страницата за плащане.
За успешно направено плащане се приема това, което е постъпило по сметката на Получателя. При неполучване на сумата по сметката на Получателя транзакцията не се смята за успешна и резервацията не се счита за платена. В този случай Получателя трябва да информира Заявителя за неуспешната транзакция по имейл и да се уговори с него за последващи действия. Отговорността за получаването на имейли от Заявителя е негова отговорност.

Отказ от потвърдена и заплатена с кредитна карта резервация

Завителят има право да се откаже от направената резервация в срок от 10 (десет) работни дни преди датата на резервацията. Това може да се извърши само чрез изпращане на имейл на адрес kashtite@gmail.com или info@kashtite.com, като Получателя потвърждава полученото съобщение с обратем имейл към Заявителя. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 10 работни дни. При отказ на резервацията след  този срок, платената сума не се възстановява.


Условия за препратки към САЙТА
Сайт с хипер-връзка към www.kashtite.com не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.kashtite.com